Dược Phẩm Bảo Phương đã đủ điều kiện kinh doanh dược phẩm, được phân phối sản phẩm trên thị trường nhờ được phê duyệt và cấp những giấy tờ và chứng chỉ do các sở ban ngành liên quan sau :

1) SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP :
Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh số : 0106445993

Giấy phép đăng ký kinh doanh

Được cấp bởi Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội

2) TỔNG CỤC THUẾ CẤP MÃ SỐ THUẾ SỐ : 0106445993 

3) BỘ CÔNG AN – CÔNG AN TP HÀ NỘI CẤP DẤU TRÒN ĐỎ : 
Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu số : 256258

 

Được cấp bởi Bộ Công An – Công An TP Hà Nội vẫn còn hiệu lực

4) BỘ Y TẾ – CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CẤP giấy chứng nhận đủ đk kinh doanh thực phẩm chức năng số : 459

Giấy chứng nhận đủ điều kiện đkkd thuốc

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng do Cục An Toàn Thực phẩm cấp vẫn còn hiệu lực!

5) SỞ Y TẾ HÀ NỘI cấp giấy chứng nhận đạt GDP (thực hành tốt phân phối thuốc)

 

Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP do Sở Y Tế Hà Nội cấp còn hiệu lực

6) SỞ Y TẾ HÀ NỘI CẤP giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc!

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc vẫn còn hiệu lực!

Đây là những điều kiện kinh doanh dược phẩm mà các doanh nghiệp cần phải có để sản phẩm được lưu hành trên thị trường.

Dược Bảo Phương


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.