A. Hồ sơ bao gồm
– Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề Dược
– Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo qui định của Bộ y tế cấp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp.
– Bản sao Chứng chỉ hành nghề Dược đã được cấp.
– 02 ảnh cỡ 4×6
– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
B. Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc
C. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở y tế
D. Lệ phí: 300.000 đ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.