Mẫu sơ đồ nhà thuốc đạt chuẩn GPP Tiêu chí đánh giá nhà thuốc đạt chuẩn GPP không chỉ phục thuộc vào đội ngũ nhân sự mà còn dựa vào cơ sở vật chất. Đây cũng là mối quan tâm của nhiều nhà thuốc khi đi vào hoạt động. Chắc

X