Xử lý vi phạm quy định hành nghề dược

Việc kinh doanh và hành nghề dược có những quy định và chế tài xử phạt áp dụng luật dược, nếu vi phạm quy định hành nghề dược sẽ bị xử lý như thế nào? Hãy tìm hiểu ngay tại đây.

Vị trí công việc phải có chứng chỉ hành nghề dược

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dược

Người phụ trách về đảm bảo chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám, chữa bệnh

Phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng

Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở thuốc bán lẻ vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật

Không chấp hành quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có dịch bệnh, thiên tai, nguy hiểm, thảm họa.

Chưa hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề dược, hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.

Thay thế thuốc đã kê trong đơn thuốc bằng một thuốc khác có cùng hoạt chất, cách dùng, liều lượng.

Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng

Quy định phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng với các trường hợp sau đây:

a) Giả mạo một trong các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược.

b) Hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề dược hoặc trong thời gian bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược tại vị trí công việc phải có chứng chỉ hành nghề dược theo quy định của pháp luật.

c) Chịu trách nhiệm chuyên môn từ hai cơ sở kinh doanh dược trở lên hoặc tại hai địa điểm kinh doanh dược trở lên.

d) Hành nghề dược không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề dược và quy định chuyên môn kỹ thuật.

đ) Cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược không đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật.

e) Cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ hành nghề dược không đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật.

g) Cho thuê, cho mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề dược để hành nghề dược.

Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng

Quy định phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đối với hành vi thuê, mượn chứng chỉ hành nghề dược để hành nghề dược.

Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại các điểm c và d khoản 2.

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm g khoản 2 và khoản 3(nếu có).

b) Buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược đối với hành vi quy định tại các điểm b, c khoản 1, các điểm a, g khoản 2 và khoản 3.

Đọc tthêm các bài viết khác tại đây >>> Quy định  nhà thuốc: Ghi chép sổ sách, giấy tờ

 

Trả lời

X