Quy định mở quầy thuốc, nhà thuốc 2023 có gì mới? Các quy định mở quầy, nhà thuốc năm 2023 đã được sửa đổi hay cập nhật điều gì không? Hãy đọc ngay bài viết dưới đây để nắm được thông tin nhé. 1.Quy định mở quầy thuốc, nhà thuốc 

Các quy định của nhà nước liên quan đến quầy thuốc     Quầy thuốc là một loại hình của cơ sở bán lẻ thuốc. Ngoài quầy thuốc thì cơ sở bán lẻ thuốc còn bao gồm nhà thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở bán lẻ thuốc dược