Kỹ năng ứng xử với khách hàng khó tính khi ở quầy thuốc Công việc hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều khách hàng khác nhau, chắc hẳn đã có lúc bạn gặp phải những vị khách khó tính, và rơi vào tình thế khó xử. Trong trường hợp