Phân tích SWOT nhà thuốc – loại đối thủ cạnh tranh

SWOT nhà thuốc là 4 chữ cái đầu tiên viết tắt của mô hình phân tích những yếu tố cơ bản trong kinh doanh, trước khi bắt tay vào hoạt động, phân tích mô hình trong SWOT để làm rõ chiến lược 4P Marketing (Product, Price, Place, Promotion)

4 chữ cái đầu tiên trong SWOT:

Strengths: điểm mạnh

Weaknesses: điểm yếu

Opportunities: cơ hội

Threats: thách thức

Khái niệm phân tích SWOT nhà thuốc 

Sau khi đã hiểu được mô hình SWOT thì cần phải tiến hành phân tích dựa trên các yếu tố mình có và các yếu tốt bên ngoài. Từ đó lên kế hoạch chiến lược và xác định mục tiêu, hướng đi cho doanh nghiệp, có thể áp dụng cho từng sản phẩm, dự án riêng lẻ, hay cho cả doanh nghiệp.

Strengths: Đặc điểm sản phẩm, doanh nghiệp có những điểm mạnh nào so với đối thủ cạnh tranh

Weaknesses: Đặc điểm sản phẩm, doanh nghiệp có những điểm yếu nào so với đối thủ cạnh tranh

Opportunities: Yếu tố bên ngoài nào thuận lợi cho quá trình triển khai

Threats: Các tác nhân môi trường nào gây bất lợi cho doanh nghiệp.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

Phân tích SWOT là bước đầu tiên, dễ dàng phân tích trước khi bắt tay vào triển khai một dự án, chiến dịch nào đó. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức có thể thấy được từ cái góc nhìn chủ quan của doanh nghiệp.

Không mất phí hoặc không tốn nhiều chi phí: Việc phân tích SWOT có thể do những người trong doanh nghiệp họp bàn và đưa ra kết luận. Việc làm này không hề mất phí, trừ trường hợp các doanh nghiệp lớn, thuê các chuyên gia về phân tích, để có kết quả chính xác và đầy đủ hơn.

Nhược điểm:

Các kết quả phân tích dựa trên góc nhìn chủ quan của doanh nghiệp (đối với các doanh nghiệp không thuê chuyên gia phân tích). Vì vậy kết quả phân tích chưa đi sâu vào tất cả các khía cạnh, khó đạt độ chính xác cao.

Phân tích SWOT phải dựa trên số liệu cụ thể, đảm bảo tính khách quan, việc phân tích này chỉ có ý nghĩa trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó doanh nghiệp phải tiến hành phân tích lại. Vì thị trường thay đổi liên tục, đối thủ cạnh tranh cũng cập nhật thường xuyên. Nếu không thích nghi thì các phân tích cũ không có tác dụng trong thời đại mới.

Ứng dụng mô hình SWOT nhà thuốc 

Hình thành chiến lược

Một doanh nghiệp muốn tồn tại phải có kế hoạch cụ thể và tầm nhìn dài hạn. Đầu tiên, bạn phải xác định được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội phát triển và những thách thức cho doanh nghiệp.

Tìm ra ý tưởng

Khi đã hiểu được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, cùng nhìn ra những vấn đề cần được giải quyết thì lúc đó ý tưởng được ra đời. Đây cũng là ưu điểm của mô hình SWOT, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, từ đó sáng tạo cho sản phẩm, dịch vụ của mình.

Sắp xếp những việc cần giải quyết

Doanh nghiệp cần phải xác định điểm yếu nào cần khắc phục, điểm yếu nào cần ưu tiên, điểm mạnh nào cần tối ưu, những cơ hội cần nắm lấy và rủi ro cần đề phòng.

Xây dựng kế hoạch tiếp thị

Trong phân tích đối thủ cạnh tranh, bao gồm cả phân tích chiến lược kinh doanh nhà thuốc của họ, từ đó doanh nghiệp đưa ra chiến lược cụ thể cho công ty của mình.

>>>> Đọc thêm: Marketing nhà thuốc

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *